Back to Top

ARCHITEKTURA


SKAUTSKÉ STŘEDISKO V LIBERCI

Spoluautor: Bc. Pavel Hanák

Semestrální práce 1. ročníku magisterského studia v ateliéru prof. Ing. Arch. Ireny Šestákové

Studie se zabývá návrhem souboru staveb skautské základny. Všechny objekty jsou uskupeny do půdorysného obdélníku. Hmoty jsou dle významu vertikálně převýšeny. Budovy jsou řazeny pravidelně za sebou a vytváří síť otevřených, polootevřených a uzavřených prostorů. Základna se dělí na část určenou pouze pro členy skautu a část veřejnou. Objekty jsou řešeny formou dřevostavby v kombinaci s velkými prosklenými plochami, které je možno otevřít a venkovní prostor se tak stává součástí vnitřního a naopak. V kombinaci se stárnoucím dřevem tak podtrhuje genius loci dané lokality a doplňuje stávající urbanistickou strukturu.