Back to Top

Architektura


NÁRODNÍ GALERIE U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE

Semestrální práce 2. ročníku bakalářského studia v ateliéru MgA. Ondřeje Císlera Ph.D.

Můj návrh se nechává inspirovat okolím pozemku, na němž se nachází. Dále pak se snaží alespoň částečně reagovat na objekt samotného kláštera, ke kterému se připojuje. Při pohledu na okolí stavby si můžeme všimnout nenápadnosti a malého měřítka budov. Dalším typickým znakem těchto budov jsou sedlové střechy. Na začátku celého návrhu jsem chtěla, aby celá budova zachovávala dojem staré rozdrobené zástavby a vytvářela různé úzké uličky a tajemná zákoutí. Tímto rozdrobením, ale nesplňovala požadavky národní galerie a provoz by zde nefungoval. A tak jsem zvětšila celkové měřítko a zaměřila se na vytváření ulic a zákoutí uvnitř budovy, aniž bych nějak narušovala fungování stavby.   Modulovou a materiálovou inspirací pro mne bylo především křídlo konventu, z něhož jsem převzala šířku modulu i stavební materiál – cihlu.

Celý můj projekt je stavěn z cihel.  Nudnou celistvost velkých ploch stěn rozbijí výklenky, do kterých jsou vloženy kamenné historické sochy. Tím se rozehrává celá fasáda a zároveň láká k navštívení. V administrativní části se výklenky střídají s velkými okny. Hlavní vstup do nové budovy je situován ze strany od řeky.  Vstup zachovává původní přístup do zahrady a přidává vchod do nové galerie, přístup do kancelářské budovy pro zaměstnance a zároveň příjezd zásobování.

Po vchodu do budovy se před návštěvníkem otevře vysoké vstupní foyer evokující původní ulici. Tato ulice je o několik stupňů níže než kavárna a zároveň o tři metry výše než veřejné výstavy a pokladny. Z ulice vedou široké schody sloužící i jako auditorium. Výstavy jsou od tohoto veřejného parteru odděleny turnikety zabraňujícími přístup k hlavním výtahům a schodišti.

V dalším patře se již nacházejí výstavy, depositář, spojující chodba s klášterem a výzkumné pracoviště. V následujících patrech je složení místností obdobné. Ve čtvrtém nadzemním podlaží, které se rozléhá pouze na ploše tří vysokých lodích se ještě nachází respirium.