Back to Top

Architektura


„SBOHEM, ODCHÁZÍM!“ – MĚSTO MRTVÝCH V ČERNOŠICÍCH

Závěrečná práce bakalářského studia zpracovaná v ateliéru MgA. Ondřeje Císlera Ph.D.

Přijíždíme po cestě od Černošic. Po pravé straně se tyčí dva topoly. Projedeme mezi nimi do celé topolové aleje. Jedeme  po bíle dlážděné cestě k velké kované bráně. Kousek před ní odbočíme a zaparkujeme podél vysoké bílé zdi. Jdeme k bráně. Vstoupíme. Stále kráčíme topolovou alejí, na kamenné cestě. Mezerami mezi kmeny stromů vidíme na dlouhou řadu náhrobků. Památky na mnoho předků, na mnoho blízkých. Pokračujeme kolem velké zděné budovy. Velkými oblouky se díváme na černou litinovou konstrukci, v níž spočívají další blízcí. Prošli jsme kolem kolumbaria a pokračujeme dále ke smuteční síni. 

Vstupujeme dovnitř. Ze světla se najednou dostáváme do načervenalého přítmí. Interiér celé síně je zděný z červených cihel. Zamíříme k černému litinovému bloku. Vejdeme do  místnosti, kde už čekají členové naší rodiny. Po nějaké době vyjdeme druhým vchodem. Dostaneme se do středního kruhu budovy. Celý kruh je osvětlen denním světlem z otvoru nad katafalkem. Usadíme se na dřevěné lavice. Jako rodina jsme odděleni od ostatních, kteří sedí v ochozu. Jsme pouze v našem rodinném kruhu.

Po rozloučení chceme doprovodit člena naší rodiny až do poslední části cesty. Kráčíme za rakví ven ze síně do další budovy. Projdeme úzkou uličkou do středu budovy do kruhové místnosti s kupolí, kde místo katafalku stojí ta brána do jiného světa. Usadíme se po obvodě místnosti. Loučíme se a díváme se, jak náš milovaný odchází. Odchází za přítomnosti své rodiny. 

Po celém obřadu rozloučení dostaneme památku na našeho člena rodiny. Vyjdeme z poslední budovy. Dojdeme do první a umístíme urnu do kolumbária, kde ho můžeme nadále navštěvovat. 

Opouštíme tento bílý svět světla a tajemného kouzla. Zanecháváme tu svého blízkého. Zanecháváme ho však v místě klidu a ticha.