Back to Top

Architektura


NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY V DRÁŽĎANECH

Semestrální práce 1. ročníku magisterského studia v ateliéru Ing. Arch. Zdeňka Rothbauera

Popis: Nová budova Technické univerzity v Drážďanech určená Fakultě architektury se nachází v kampusu této univerzity na úzké parcele mezi budovami Beyer Bau a přednáškovou budovou Höersaalzentrum. Budova Beyer Bau patří Fakultě stavební a byla postavena roku 1913 a svým vzhledem naprosto zapadá do zbytku kampusu, který je postaven převážně z pálených červených cihel. Naproti tomu Höersaalzenter je moderní stavba soliterního typu, dostavěna roku 1998 z betonu. 

Mezi těmito naprosto rozdílnými budovami se nachází parcela o rozměrech zhruba 50 x 150 m. V současné době je využívána jako park.

Rozhodla jsem se k místu přistupovat, tak abych respektovala stávající urbanismus kampusu a zároveň i obě budovy. Nechtěla jsem celý pozemek ucpat další soliterní budovou. Proto jsem zvolila tuto “mostní” konstrukci, skrz kterou je mezerami mezi hmotami možno spatřit fasádu stavební fakulty. Volný parter umožňuje ničím nerušený průchod mezi budovami. Terénní zlom je vyřešen exteriérovým schodištěm.

Základní princip tohoto návrhu je rozdělit fakultu na jednotlivé funkční části a ty propojit. Rozdělila jsem tedy školu na dva celky z hlediska potřeby světla a provozu: první částí jsou ateliéry a administrativa a druhou částí je technické zázemí. Ateliéry se nacházejí v sedmi zavěšených tubusech spojených lávkami v betonové konstrukci nad rozdělujícím parterem a technické zázemí v podzemních podlažích.

Hlavní vstupy nás po schodech zavedou do haly v prvním podzemním podlaží, kde se nachází kavárna, šatny, studovny a učebny přiléhající k laboratořím, které se nacházejí ve druhém podzemním podlaží spolu s dílnami, PC učebnami a tiskovým centrem. Tyto dvě podlaží jsou osvětlena pomocí zasklených anglických dvorků a světlíků. 

Dalšími vstupy do budovy jsou výtahy s protožárními předsíněmi, do kterých lze naspoupit již v parteru. Celá zavěšená část budovy je určena ateliérům. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází děkanát a výstavní prostory, dále pak v hale pod hlavním schodištěm je navržena odpočinková zóna s sedacím nábytkem. V dalších patrech se pak nacházejí samotné ateliéry.

V celé budově se nacházejí dva typy ateliéru. Na základě požadavků jsou zde dvoupatrové ateliéry pro větší množství studentů a jednopodlažní pro menší skupiny. Každý tento ateliér má své sociální zařízení, kuchyňku a skladovací prostory. Mimo jiné jsou zde kanceláře profesorů. Tyto prostory jsou navrženy, tak aby mohly fungovat jako samostatné jednotky.

V posledním patře se ještě nacházejí víceúčelové učebny. Nevyužitý prostor nad tubusy lze využít pro klimatizační jednotky či další technické zařízení.

Hlavními materiály jsou bílý beton na nosných konstrukcích, ocelová táhla a skleněný lehký plášť tubusů.