Back to Top

Architektura


RODINNÝ DOMEK V PRŮHONICÍCH

Semestrální práce 2. ročníku bakalářského studia v ateliéru doc. Ing. Arch. Petra Suskeho

Dřevostavba je postavena na pozemku na okraji obce Průhonice. V okolí pozemku se nachází park a z větší části pole, proto jsem za tvar zvolila tradiční tvar domu se sedlovou střechou. I s volbou materiálu jsem sáhla do minulých časů. Jako střešní krytinu a většinu obložení domu jsem volila dřevěné šindele v kombinaci s dřevěnými palubkami.

Zvláštností tohoto domu jsou pásová okna procházející celým domem, ale na rozdíl od obyčejných horizontálních pásových oken na tomto domě okna probíhají vertikálně. Na jihozápadní straně vybíhají ven z domu, tím dělí terasu na dvě části obyvatelným skleníkem. Pozemek je řešen pro mladé rodiny s dětmi. Mezi domy nejsou ploty, vzniká tak možnost komunikace a navazování přátelství. 

Řada domů je od silnice a od dalších vnějších vlivů opticky oddělena několika nízkými valy půdy, které jsou porostlé sadem. Valy vznikly navezením přebytečné půdy z vyhloubené nádrže. Sad slouží jako společná zásobárna ovoce v letních měsících. Zeleninu zajišťují soukromé skleníky umístěné v domech na jihovýchodní straně. Ty v zimě mohou být vytápěné. Každému domu je přiřazena kořenová čistička odpadních vod. Přečištěná voda je pak kaskádami odvedena do nádrže a z nádrže je opět používaná pro splachování a zavlažování.

Elektrickou energii používanou i pro vytápění zajišťují z větší části větrné turbíny lemující spojovací cesty od parkování k domům. K některým těmto turbínám je přiřazeno i veřejné osvětlení osvětlující tyto cesty.

V tomto areálu se též nachází multifunkční i dětské hřiště.